Apolloopera Marka Piačeka zaznela na Novej scéne pražského Národného divadla

24 SF foto zboru 19 11 2015 © Jan Lukas

“APOLLOOPERA, melodráma o jednom bombardovaní pre zbor, herca a trombón” slovenského skladateľa Marka Piačeka zaznela po viacerých domácich uvedeniach na 1. ročníku prehliadky súčasného hudobného umenia Opera Nova 2018 v Prahe. V premiére dielo zaznelo pred piatimi rokmi v  Slovenskej filharmónii,  neskôr bolo uvedené v rámci festivalu Radio Head Awards a tiež na  Medzinárodnom hudobnom festivale Bratislavské hudobné slávnosti.

Apolloopera vychádza zo skutočnej udalosti – 16. júna 1944 spojenci bombardovali rafinériu Apollo. Dej sa zaoberá životom v medzivojnovej viacjazyčnej Bratislave, robotníckym hnutím, zmenami vo vedení továrne, konfrontuje každodenný život na pozadí napätých udalostí 40tych rokov. Podstatou skladby nie je politikum, ale zobrazenie situácie z viacerých strán, z rôznych pohľadov. Autori sledujú udalosť očami robotníkov, majstrov, civilistov, vojakov, pilotov, odbojárov, básnikov, intelektuálov. Text vychádza z archívnych materiálov, dobovej odbornej literatúry, fotografií, chemických vzorcov, zápisníc, zoznamov, citácií, výpovedí svedkov…

APPOLOOPERA  zaznela  na Novej scéne Národného divadla v Prahe v interpretácii členov Slovenského filharmonického zboru, v úlohe rozprávača vystúpi Štefan Bučko, trombónový part zaznie v interpretácii dvoch umelcov, 1. trombonistu SF Alberta HrubovčákaKarla Kučeru, člena Českej filharmónie. Za dirigentským pultom bude stáť Jozef Chabroň. Autorom libreta a režisérom je Martin Ondriska.

Pražské uvedenie diela sa konalo v utorok 19.6.201820, 00.