58. BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI

BHS

Na verejnom odpočte 23. 5. 2023 bol prezentovaný aj program 58. ročníka tohtoročného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. Kompletný program nájdete na našej webovej stránke na začiatku júna, kedy začneme predávať aj vstupenky na večerné koncerty aktuálneho ročníka. Tešíme sa na opätovné stretnutia na koncertoch BHS.

Ambíciou organizátorov Bratislavských hudobných slávností je pripraviť dramaturgicky príťažlivý 58. ročník tohto významného medzinárodného hudobného festivalu, pozvať  zaujímavých zahraničných hostí – orchestre, dirigentov a sólistov a prezentovať tiež našich renomovaných umelcov, súčasne však dať priestor aj mladým tak, aby spoločne svojím umením ozvláštnili jeseň nevšednými hudobnými večermi.

Prostredníctvom rešpektovanej značky BHS je to aj príležitosť prezentácie slovenskej hudby a kultúry vôbec v zahraničí. BHS ako jeden z najprestížnejších festivalov, je uznávaným členom Asociácie európskych festivalov/EFA so sídlom v Bruseli ako jediný slovenský reprezentant.

Slovenská filharmónia/SF, rezidenčný orchester BHS, sa predstaví na 58. ročníku BHS na troch koncertoch. Festival otvorí dielo nestora slovenských skladateľov Eugena Suchoňa (1908 – 1993), ktorého výročie narodenia i 30 rokov od smrti si tento rok pripomíname.

Pod taktovkou francúzskeho dirigenta Emmanuela Villauma, bývalého dlhoročného šéfdirigenta SF, ktorý sa do Bratislavy rád vracia, zaznie Mahlerova Symfónia č. 1 D dur Titan a Koncert pre harfu a orchester c mol od francúzskej skladateľky Henriette Renié v podaní brilantného umelca, azda najlepšieho svetového interpreta na tento nástroj Emmanuela Ceyssona.

Na ďalšom koncerte uvedieme koncertne Čajkovského operu Jolanta. V poslednom období sa častejšie objavuje na svetových scénach. Slovenský filharmonický zbor/SFZ interpretoval operu minulý rok na festivale v Baden-Badene s Berlínskymi filharmonikmi. Na BHS zaznie v podaní SF, SFZ, dirigenta Daniela Raiskina, súčasného šéfdirigenta Slovenskej filharmónie a niekoľkých zahraničných hostí – v hlavných úlohách Evelina DobracevaDmytro Popov.

V prvej časti záverečného koncertu tohtoročných BHS je sólistom náš popredný huslista Dalibor Karvay, v súčasnosti koncertný majster Viedenských symfonikov; v jeho podaní si vypočujeme Brahmsov koncert D dur. 58. ročník BHS uzavrie monumentálne dielo Eugena Suchoňa Metamorfózy pod taktovkou Tomáša Netopila, jedného z najobsadzovanejších českých dirigentov v zahraničí.

Zahraničné orchestre, dirigenti, sólisti

 Popri už vyššie spomenutých(E. Villaume, E. Ceysson) budú s piatimi zahraničnými orchestrami hosťovať osobnosti svetového renomé.

Filharmóniu z La Scaly bude dirigovať Andrés Orozco-Estrada, kolumbijský dirigent hosťujúci na tých najprestížnejších pódiách, sólistom koncertu je rakúsky huslista Julian Rachlin; Drážďanská filharmónia príde s poľským dirigentom Krysztofom Urbańskim a rakúskou violončelistkou Juliou Hagen. Veríme, že sa im bude v Koncertnej sieni SF, v ktorej budú účinkovať po prvý raz, skvele muzicírovať; Rotterdamská filharmónia prichádza na BHS s izraelským dirigentom Lahavom Shanim – ďalšia hviezda po prvý raz na našom festivale, sólistom koncertu je ruský klavirista, americký občan Kirill Gerstein.

Ďalšími umelcami, pre ktorých bude účinkovanie na BHS premiérou je B´Rock Orchestra s nórskou huslistkou Vilde Frang  a belgickým dirigentom René Jacobsom, ktorý tento rok získal v Nemecku cenu OPER! AWARDS 2023 za celoživotné dielo; na rovnakej slávnosti bola udelená cena Slovenskému filharmonickému zboru v kategórii Najlepší spevácky zbor.

Filharmónia BrnoSlovenský filharmonický zbor  na koprodukčnom projekte pozvú na programovú dramaturgickú lahôdku – dirigentom je Dennis Russell Davies, sólistkou  klaviristka Polina Osetinskaja.

Podrobnejšie k programom koncertov Slovenskej filharmónie a zahraničných hostí:

Slovenská filharmónia /22.9.

Emmanuel Villaume, dirigent

Emmanuel Ceysson, harfa

Eugen Suchoň   Kráľ Svätopluk, ouvertura k dráme Ivana Stodolu, op. 10, č.1 ESD 56

Henriette Renié   Koncert pre harfu a orchester c mol

Gustav Mahler   Symfónia č. 1 D dur Titan

Filarmonica della Scala /23.9.

Andrés Orozco-Estrada, dirigent

Julian Rachlin, husle

Gioachino Rossini   Viliam Tell, predohra k opere

Wolfgang Amadeus Mozart   Koncert pre husle a orchester č.3 G dur, KV 216

Antonín Dvořák   Symfónia č. 7 d mol, op. 70

Drážďanská Philharmonie /30.9.

Krzysztof Urbański, dirigent

Julia Hagen, violončelo

Wojciech Kilar   Orawa

Camille Saint-Saëns  Koncert pre violončelo a orch. č. 1 a mol, op. 33

Piotr Iľjič Čajkovskij   Symfónia č. 4 f mol, op. 36

Filharmónia Brno /2.10.

Slovenský filharmonický zbor

Dennis Russell Davies, dirigent

Jan Rozehnal,  zbormajster

Polina Osetinskaja, klavír

Anthony Philip Heinrich   The Wild Wood Spiritʼs Chant (Spev ducha divokého lesa)

Ludwig van Beethoven   Fantázia pre klavír, zbor a orchester c mol, op. 80

Arvo Pärt   Credo pre klavír, zbor a orchester

Alexander Skriabin   Prometeus Poéma ohňa

Symfónia č. 5 pre klavír, zbor a orchester, op. 60

B’Rock Orchestra /4.10.

René Jacobs, dirigent

Vilde Frang, husle

Franz Schubert   Symfónia č. 7 h mol Nedokončená, D. 759                 

Felix Mendelssohn   Koncert pre husle a orchester e mol, op. 64

Felix Mendelssohn   Symfónia č. 5 D dur Reformačná, op. 107

 

Filharmonický orchester Rotterdam /5.10.

Lahav Shani, dirigent

Kirill Gerstein, klavír

Johannes Brahms   Tragická predohra, op. 81

Béla Bartók   Koncert pre klavír a orchester č. 3, Sz. 119

Johannes Brahms   Symfónia č.1 c mol, op. 68

Slovenská filharmónia /8. 10.

Tomáš Netopil, dirigent

Dalibor Karvay, husle

Johannes Brahms   Koncert pre husle a orchester D dur, op. 77

Eugen Suchoň   Metamorfózy

Koncert na BHS patrí pravidelne aj ďalšiemu telesu Slovenskej filharmónie

Slovenskému komornému orchestru/SKO

Ewald Danel, umelecký vedúci, dirigent

Václav Hudeček, husle

Kristína Nouzovská Fialová, viola

 

Jiří Antonín/František Benda   Koncert pre husle a komorný orchester A  dur

Vladimír Godár   Barkarola pre violu a komorný orchester

Eugen Suchoň   Serenáda pre sláčikový orchester, op. 5

Wolfgang Amadeus Mozart   Koncertantná symfónia Es dur pre husle, violu a orchester, KV 364

Štátny komorný orchester /1.10. uvedie Koncert pre husle a orchester op. 15 Jána Zimmera v podaní nášho popredného interpreta Milana Paľu. V druhej časti koncertu sú na programe Suchoňove Spevy a spievanky v interpretácii speváckeho zboru Lúčnica (zbormajsterka Elena Matušová), ktorý účinkuje na BHS pri príležitosti 75. výročia vzniku nášho popredného umeleckého telesa.

Novinky BHS

Koncertné uvedenie opery

BHS obohatí od aktuálneho ročníka opäť pravidelne koncertné uvedenie opery. S odstupom niekoľkých rokov sa takto vraciame k prerušenej tradícii.Tento rok zaznie v podaní Slovenskej filharmónie pod taktovkou Daniela Raiskina so Slovenským filharmonickým zborom Čajkovského opera Jolanta. V hlavných úlohách sa predstavia Evelina Dobraceva a Dmytro Popov.

Vokálny recitál

Súčasťou programu BHS  je pravidelne klavírny a organový recitál. K nim bude patriť od tohto ročníka aj vokálny recitál. Na BHS 2023 privítame mimoriadne vzácneho umelca, hosťa tých najprestížnejších operných a koncertných scén, poľského tenoristu Piotra Beczalu /3.10.

Komorné koncerty

Festival pokračuje v tradícii uvádzania slovenskej tvorby pre jednotlivé hudobné nástroje resp. komorné zoskupenia. Tento rok je to opäť klavír – diela pre klavír sólo a pre 2 klavíry od skladateľov Petra Machajdíka, Ľuboša Bernátha, Dezidera Kardoša, Jána Cikkera a ďalších. S týmto výberom zo slovenskej tvorby sa na BHS predstavia etablovaní klaviristi Jordana PalovičováJakub Čižmarovič.

Klavírne kvarteto Notos Quartet pôsobí na koncertných pódiách od roku 2007, účinkujú v známych koncertných sálach a festivaloch v Európe, USA, Austrálii, Japonsku i Číne. Za relatívne krátky čas od svojho vzniku získali šesť 1. cien a početné špeciálne ceny na medzinárodných súťažiach. V programe zaznejú diela štyroch skladateľov, ktorých štúdium a tvorba sa spája s Bratislavou – Zoltán Kodály, Ernö Dohnányi, Béla Bartók a ich bratislavský súputník Alexander Albrecht.

Na piesňovom recitáli sa predstavia štyria poslucháči spevu na Vysokej škole múzických umení z triedy Dagmar Podkamenskej-Bezačinskej a Petra Mikuláša, pre ktorých to bude premiérové vystúpenie na BHS.

Stručná rekapitulácia hosťujúcich zahraničných umelcov /v poradí ako účinkujú:

Orchestre:

Filarmonica della Scala

Dresdner Philharmonie

Filharmónia Brno

B´Rock Orchestra

Rotterdam Philharmonic

Dirigenti:

Emmanuel Villaume, Andrés Orozco-Estrada, Daniel Raiskin, Krzysztof Urbański, Dennis Russell Davies, René Jacobs, Lahav Shani, Tomáš Netopil

Sólisti:

klavír: Polina Osetinskaja, Kirill Gerstein + klavírny recitál/v rokovaní

husle: Julian Rachlin, Václav Hudeček, Vilde Frang

viola: Kristína Nouzovská Fialová

violončelo: Julia Hagen

harfa: Emmanuel Ceysson

vokálni sólisti: Piotr Beczala, Evelina Dobraceva, Dmytro Popov

organový recitál: v rokovaní

Pred potvrdením sú ďalší zahraničný orchester, klavírny a organový recitál.

Niekoľko koncertov programu BHS bude uvedených aj v Dome umenia v Piešťanoch.

Definitívny program bude zverejnený na webovej stránke Slovenskej filharmónie do konca mája. Vstupenky na BHS sa začnú predávať už v júni (ako pred pandémiou covid-19)  a to novým predajným systémom.

Tešíme sa na stretnutia na koncertoch BHS.