Slovenský filharmonický zbor vystúpi v „Moravskom Versailles“

1. 3. 68 SF foto zboru 19 11 2015 © Jan Lukas

V sobotu 19. augusta 2023 vystúpi Slovenský filharmonický zbor so zbormajstrom Jozefom Chabroňom na 25. ročníku Medzinárodného hudobného festivalu Petra Dvorského, ktorý sa koná od  5. -19. augusta na Morave v Jaroměřiciach nad Rokytnou.

Program záverečného koncertu festivalu bude patriť dielam Wolfganga Amadea Mozarta. Na úvod zaznie Malá nočná hudba KV 525 a koncert ale aj tohtoročný festival uzavrie Mozartovo Rekviem d mol KV 626. Koncert zaznie  v interpretácii Moravskej filharmónie Olomouc, Slovenského filharmonického zboru a štyroch sólistov – Marta Chila Reichelová, soprán, Lucia Hilscherová, alt, Jaroslav Březina, tenor,  Jiří Brückler, bas pod taktovkou Leoša Svárovského. Mozartovo Rekviem patrí medzi jedno  z najslávnejších diel svetovej hudobnej literatúry. Je posledným z jeho 626 opusov, ktoré počas svojho krátkeho života skladateľ skomponoval. Pracoval na ňom pred svojou smrťou v roku 1791. Mozart dokončil  prvé dve časti diela, z ostatných sa zachovali skice, ktoré podľa Mozartových poznámok dokončil  jeho žiak Franz Xaver Süssmayr. Koncert festivalu v „Moravskom Versailles“ sa začne o 20.30h  v zámockej záhrade.