Slovenská filharmónia vystúpi na festivale Viva Musica!

BANNEWR

Slovenská filharmónia vystúpi v piatok 1.7. 2022 na koncerte festivalu Viva Musica!. Na programe zaznie slovenská premiéra diela  For Seasons (composed by climate data).  Sólistkou večera bude nórska huslistka Mari Samuelsen. KONCERT sa uskutoční  o 19,30 v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v bratislavskej REDUTE. Vstup na podujatie je bezplatný.

„Súčasťou programu 18. ročníka festivalu Viva Musica! bude slovenská premiéra diela For Seasons (composed by climate data), ktoré vzniklo z iniciatívy členov orchestra NDR Elbphilharmonie v Hamburgu ako reakcia na globálne klimatické zmeny. Dielo je rekompozíciou Štyroch ročných období Antonia Vivaldiho (vyd. v roku 1725), ktoré sú považované za najznámejšie hudobné zobrazenie prírody. Klimatické zmeny, ktorými planéta prešla od ich vzniku, boli na základe získaných dát aplikované do pôvodnej partitúry a vďaka technológiám sa tak stali „počuteľnými“: dnešné štyri ročné obdobia znejú menej harmonicky, strácajú svoju pôvodnú rovnováhu a hranice medzi nimi sa stierajú. Na projekte spolupracoval medzinárodný tím zložený z vedcov, softvérových inžinierov a hudobných aranžérov a jeho premiéra sa uskutočnila v novembri 2019 v interpretácii orchestra NDR Elbphilharmonie pod taktovkou ich šéfdirigenta, Alana Gilberta. Na festivale Viva Musica! zaznie For Seasons v podaní nórskej huslistky Mari Samuelsen (na festivale sa v minulosti predstavila aj ako sólistka v diele Maxa Richtera Vivaldi Recomposed) a orchestra Slovenskej filharmónie pod taktovkou britského dirigenta Kevina Griffithsa,“ uvádzajú organizátori festivalu.