Slovenská filharmónia k 30. výročiu Nežnej revolúcie

20191117-M4-300x200

V nedeľu 17. novembra si Slovensko pripomenie 30. výročie Nežnej revolúcie, pád železnej opony a komunistického režimu v Československu. Pri tejto príležitosti zaznie v bratislavskej Redute koncert Slovenskej filharmónie a Slovenského filharmonického zboru symbolicky zostavený z diel českých a slovenských skladateľov dvoch generácií.

Slovenská filharmónia organizuje koncert v spolupráci so spoločnosťou  Gesamtkunstwerk.

Na úvod zaznie Symfónia  č. 8, op. 64 Alexandra Moyzesa pod názvom „21. 8. 1968“, ktorá  bola do roku 1989 zakázaná. Vystrieda ju passacaglia pre veľký orchester, op. 31 Mystérium času českého  skladateľa a disidenta Miloslava Kabeláča, vedúceho predstaviteľa hudobnej avantgardy  šesťdesiatych rokov 20. storočia. Mystérium času patrí medzi jeho najhranejšie diela na domácich i zahraničných koncertných pódiách. Na záver zaznie v svetovej premiére skladba Liberte Ľubice Čekovskej, jednej z najúspešnejších a najproduktívnejších slovenských hudobných skladateliek. Sedemnásťminútovú orchestrálnu vetu pre veľký orchester, zbor a mezzosoprán skomponovala pri príležitosti výročia „Nežnej revolúcie“. Dielo vzniklo  na objednávku spoločnosti Gesamtkunstwerk. „Skladateľka  v zhudobnených textoch Williama Shakespeara a Jána Štrassera necháva zaznieť čas revolučných novembrových udalostí, ale aj memento apelujúce na najvyššiu spoločenskú hodnotu slobody s atribútmi rešpektu voči dôstojnosti jednotlivca a vzájomného porozumenia,“ uvádza v texte ku koncertu jeho autor Robert Bayer. Skladba pre mezzosoprán, zbor a orchester zaznie v interpretácii Slovenskej filharmónie, Slovenského filharmonického zboru / zbormajster Jozef Chabroň/ a  mezzosopranistky Terézie Kružliakovej v naštudovaní slovenského dirigenta Petra Valentoviča. Koncert sa začne o 19.00 h.

Slovenská filharmónia organizuje koncert v spolupráci so spoločnosťou  Gesamtkunstwerk