Pod taktovkou šéfdirigenta

BRENKUS c 4512 kopie

Vážení návštevníci koncertov Slovenskej filharmónie,

vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii si vás dovoľujeme informovať, že koncerty sa uskutočnia v náhradných termínoch, o ktorých vás budeme informovať na webstránke SF.

Ďakujeme za pochopenie, Slovenská filharmónia

Beethovenovský program  pri príležitosti 250. výročia narodenia skladateľa pokračuje v Slovenskej filharmónii vo štvrtok a piatok 12. a 13. marca 2020.  V naštudovaní  šéfdirigenta Jamesa Judda zaznie monumentálna  Missa solemnis D dur, op. 123. Dielo uvedú Slovenská filharmónia, Slovenský  filharmonický zbor / zbormajster Thomas Lang/ a kvarteto sólistov – Slávka Zámečníková, soprán, Vereonika Hajnová, mezzosoprán, Aleš Briscein, tenor a Gustáv Beláček, bas.

Missa solemnis  (Slávnostná omša) je podľa  Beethovena jeho najväčšie dielo.  Komponoval ju paralelne popri 9. symfónii a venoval arcivojvodovi Rudolfovi, svojmu priateľovi a podporovateľovi, pri príležitosti jeho zvolenia za olomouckého arcibiskupa.  Premiéra sa uskutočnila v apríli 1824 na pôde Petrohradskej filharmonickej spoločnosti. Na Slovensku  tradíciu uvádzania diela založil   v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia Ladislav Slovák. Slávnostná omša, patrí k  interpretačne najnáročnejším kompozíciám tohto repertoáru.

Koncerty s Jamesom Juddom pokračujú vo štvrtok piatok  19. a 20. marca. Šéfdirigent James Judd do programu koncertov  zaradil dielo slovenského skladateľa Jána Cikkera  Hommage à Beethoven. Sólistom večerov bude britský klavirista Stephen Hough, v ktorého interpretácii zaznie Beethovenov Klavírny koncert č. 4. Program doplní  4. symfónia fínskeho skladateľa Jeana Sibelia.