Nové symfonické koncerty 24. 9. a 8.10. 2020

53 SF Raiskin_Schmid 17 09 2020 © jan.f.lukas

Milí návštevníci koncertov,  Slovenská filharmónia odohrá nové symfonické koncerty vo štvrtok 24. septembra a 8. októbra 2020. Okrem večerných koncertov o 19.00 h vám ponúkame navštíviť aj verejné generálky spomenutých koncertov o 10.00 h.

Koncerty sa uskutočnia pre maximálny povolený počet návštevníkov. Na základe aktuálne zverejnených informácií Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Bratislava, ktoré platia od 19. 9. 2020 -  max. 500 osôb s tým, že sme povinní zabezpečiť sedenie návštevníkov v každom druhom rade. V Koncertnej sieni SF môžeme privítať 350 návštevníkov. Tešíme sa na vás!

Štvrtok 24. 9. 2020 /štvrtok /

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA

DANIEL RAISKIN dirigent

JOZEF ELIÁŠ klarinet

Ján Levoslav Bella Koncertná skladba v uhorskom štýle

Carl Maria von Weber Koncert pre klarinet a orchester č. 1 f mol, op. 73

Piotr Iľjič Čajkovskij Symfónia č. 4 f mol, op. 36

 8. 10. 2020 /štvrtok /

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA

OLIVER DOHNÁNYI dirigent

MILOŠ BIHÁRY klavír

 Michail Ivanovič Glinka   Ruslan a Ľudmila, predohra k opera   

Sergej Rachmaninov   Koncert pre klavír a orchester č. 2 c mol, op. 18    

Bedřich Smetana   Vltava, symfonická báseň z cyklu Moja vlasť

                                        Šárka, symfonická báseň z cyklu Moja vlasť       

                                        Z českých luhov a hájov, symfonická báseň z cyklu Moja vlasť