TLAČOVÁ BESEDA

SF-pozvánka-na-verejný-odpočet-za-rok-2023-A5 (002)

Verejný odpočet činnosti a hospodárenia Slovenskej filharmónie za rok 2023 sa uskutoční v utorok 23. apríla 2024 o 10.00 h vo Filharmonickom klube na Medenej ulici č. 3