Mucha Quartet

Mucha Quartet


27. 2. 2018 (Utorok) o 19:00, HS Hudba a slovo
Malá sála SF,
Cena: 10 €
Mucha QUARTET
Juraj Tomka
1. husle
Jozef Ostrolucký
2. husle
Adam Pechočiak, a. h., viola
Pavol Mucha
violončelo
Matúš Veľas hoboj
Katarína Turnerová
harfa
Jozef Luptáčik
klarinet
Boris Farkaš 
číta z próz Jána Roznera
Rodolphe Kreutzer
E. T. A. Hoffmann
Wolfgang Amadeus Mozart
Kvinteto F dur pre hoboj a sláčikové kvarteto
Kvinteto c mol pre harfu a sláčikové kvarteto, AV 24
Klarinetové kvinteto A dur, KV 581

Francúzsky huslista, dirigent a skladateľ Rodolphe Kreutzer je známy predovšetkým ako človek, ktorému Ludwig van Beethoven dedikoval slávnu Husľovú sonátu opus 47. Kreutzer je autorom komorných diel, husľových koncertov, 40 opier a predovšetkým kolekcie 24 etud – capricií pre sólové husle, ktoré sú predchodcom slávneho cyklu Niccola Paganiniho. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann je osobnosťou, ktorá fantazijným videním sveta výrazne ovplyvnila literatúru prvej polovice 19. storočia. Jeho hrdinom bol najmä kapelník Kreisler, ktorý je aj symbolom Hoffmannovej muzikality. Na sklonku krátkeho života si Wolfganga Amadea Mozarta doslova podmanil basetový roh, predchodca moderného klarinetu. Okrem množstva drobných komorných skladieb mu geniálny autor venoval prekrásne Klarinetové kvinteto A dur.