Slovenská filharmónia 2021 foto Peter Brenkus c 9770

Finále 10. ročníka Medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela


27. 11. 2021 (Sobota) o 15:30, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Vstupenky Kúpiť online Cena: 11, 8 € Koncert sa koná v režime OTP*
Slovenská filharmónia
Rastislav Štúr dirigent
15.30 Koncerty pre klavír a orchester
19.00 Slávnostné vyhlásenie cien a koncert víťazov

* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR: OTP – očkovaní, testovaní (72 h PCR/LAMP test alebo 48 h Ag test), po prekonaní Covid-19 v určenej lehote (do 180 dní)