Roman Hauser Organist

Organový recitál II – Roman Hauser


13. 2. 2022 (Nedeľa) o 16:00, O Organové koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 9, 7 € Koncert sa koná v režime OP*
Roman Hauser organ
Marcel Dupré
Philipp Manuel Gutmann
Camille Saint-Saëns
Roman Hauser
Cortège et Litanie
Mysterium fascinosum
Danse Macabre
Improvizácia
Louis Vierne Berceuse, č. 19 z 24 kusov vo voľnom štýle, op. 31
Finále zo Symfónie pre organ č. 1, op. 14

Diela francúzskych organových skladateľov Marcela Duprého a Louisa Vierna patria k základnému repertoáru pre tento kráľovský nástroj. Mysterium fascinosum od mladého rakúskeho skladateľa Philippa Manuela Gutmanna premiéroval Roman Hauser v októbri 2017. Kultová symfonická báseň Danse macabre od Camilla Saint-Saënsa sa pravidelne uvádza v klavírnej i organovej verzii.
Roman Hauser, ktorý absolvoval majstrovské kurzy u osobností ako Olivier Latry, Bernhard Haas, Jon Laukvik či Jean Guillou, pôsobí ako hlavý organista v Jezuitskom kostole vo Viedni, koncertuje a vyučuje improvizáciu na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.


* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR 2/2022: OP – očkovaní, po prekonaní Covid-19