Archive


Auditions

Konkurz do Slovenskej filharmónie

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do orchestra Slovenská filharmónia

- na miesto zástupcu I. hráča v skupine viol

- na miesto tutti hráča v skupine viol

Read more…