Photographer´s Eye

V prípade záujmu novinárov o použitie fotografií v médiách, kontaktujte Tlačové oddelenie Slovenskej filharmónie – tel. 00421/2/2047 5262
For media and journalists: Please contact Slovak Philharmonic Spokesman for Image use Approval. Phone: 00421/2/2047 5262


January 15, 2017 SKO, Mixed Choir CANTUS, Grieg, Twardowski, Brixi


January 12, 2017 Wagner, Prokofiev, Brahms, Strauss


December 15, 2016 Zimmer, Beethoven, Saint-Saëns


December 9, 2016 Tchaikovsky, Suchoň


December 9, 2016 Philharmonic Nursery


December 6, 2016 Solamente naturali – Pastorella


December 4, 2016 – 52 Bratislava Music Festival Closing Concert


November 20, 2016 – 52 Bratislava Music Festival Janáček, Haydn


November 20, 2016 – 52 Bratislava Music Festival APOLLOOPERA


November 18, 2016 – 52 Bratislava Music Festival Opening Concert