Photographer´s Eye

V prípade záujmu novinárov o použitie fotografií v médiách, kontaktujte Tlačové oddelenie Slovenskej filharmónie – tel. 00421/2/2047 5262
For media and journalists: Please contact Slovak Philharmonic Spokesman for Image use Approval. Phone: 00421/2/2047 5262


12th May Stravinsky Rimsky-Korsakov Respighi


9th May Suk Shostakovich Berger Silvestrov


May 7th 2022 Family Concert: Josef Suk – Fairy Tale


May 5th 2022 Sibelius Nielsen Suk


April 29th 2022 Wagner Liszt Berlioz


April 23rd 2022 Movie Melodies


April 7th 2022 Brahms Dvořák


April 2nd 2022 Concert for The Children of Ukraine


April 1st 2022 Antonio Vivaldi Astor Piazzolla / Leonid Desiatnikov


March 28rd 2022 Philharmonic Nursery