Photographer´s Eye

V prípade záujmu novinárov o použitie fotografií v médiách, kontaktujte Tlačové oddelenie Slovenskej filharmónie – tel. 00421/2/2047 5262
For media and journalists: Please contact Slovak Philharmonic Spokesman for Image use Approval. Phone: 00421/2/2047 5262


March 21, 2018 – VŠMU


March 20, 2018 – International Holland Music Sessions


March 16, 2018 – Bella Chausson Vieuxtemps Čajkovskij


March 2, 2018 – Bella Chausson Vieuxtemps Čajkovskij


February 15, 2018 – Slovak Philharmonic Choir a cappella


February 15, 2018 – Sibelius Chopin Beethoven


February 8, 2018 – Man Brahms Schumann


February 28, 2018 – Il Cuore Barocco


January 28, 2018 – Hommâge à Bohdan Warchal