(Slovensky) Slovenský filharmonický zbor vystúpil v Košiciach na Trojkráľovom koncerte

68 SF foto zboru 19 11 2015 © Jan Lukas – kópia – kópia

Sorry, this entry is not available in English.