(Slovensky) Husľový virtuóz Juraj Čižmarovič uvedie v Slovenskej filharmónii dielo Fazıla Saya a vystaví svoje výtvarné diela

web 20240509-AB8-DL

Sorry, this entry is not available in English.