SKO1 2009/2010


Sunday, December 13, 2009, 4:00 PM, SKO Cycle: Slovak Chamber Orchestra
Concert Hall Dvorana,

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala


Ewald Danel, umelecký vedúci / husle

Joseph Haydn           


Divertimento


Ladislav Kupkovič   


Cantica slovaca (2009) – premiéra


Antonín Dvořák         


Serenáda pre sláčikový orchester E dur op. 22