R2 2009/2010


Saturday, February 27, 2010, 4:00 PM, R Family Concerts
Historical Building of SND,

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala


Jarolím Ružička, zástupca meleckého vedúceho / husle


Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej


Jozef Dolinský, choreograf


Martin Vanek, moderátor

Antonio Vivaldi


Štvoro ročných období