Philharmonia Orchestra London


, S Church Music

Účinkujú

Philharmonia Orchestra London
Juraj Valčuha
– dirigent
Stefan Jackiw
– husle

Program

Felix Mendelssohn Bartholdy – Koncert pre husle a orchester e mol, op. 64
Dmitrij Šostakovič – Symfónia č. 8 c mol, op. 65, Stalingrad

VSTUPNÉ:  35, 30, 25 €     VSTUPENKY

Nemecký skladateľ, básnik, cestovateľ (dokonca i horolezec) Mendelssohn Bartholdy, ktorý si už ako chlapec získal srdce Goetheho a neskôr aj priazeň kráľovnej Viktórie, obohatil hudobnú literatúru o množstvo zaujímavých diel, husliam však venoval len jeden sólový koncert, ktorý dnes patrí k najhranejším a najobľúbenejším. Pod inšpirujúcou taktovkou svetovo uznávaného slovenského dirigenta Juraja Valčuhu sa predstaví mladý americký huslista Stefan Jackiw, po debute ktorého v Carnegie Hall napísali v The New York Times, že tento brilantný a muzikálny mladík nemá prakticky žiadne hudobné limity.
Šostakovičova Symfónia č. 1 f mol, op. 10, zaznela v porevolučnom Rusku v roku 1925.
Od tohto raného diela sa začala odvíjať dlhá niť 15 symfónií, ktoré akoby kopírovali životné osudy skladateľa a rozporuplnosť doby. Monumentálna a tragická 
Symfónia č. 8 c mol s podtitulom Stalingrad vznikla spolu s Leningradskou symfóniou vo vojnovom období. Šostakovič potreboval necelých štyridsať dní na to, aby ľudstvu v tónoch prerozprával nekonečné utrpenie, bolesť a vojnovú tragédiu.

Juraj Valčuha

Juraj Valčuha

Stefan Jackiw, husle, ©  Lisa Marie Mazzucco

Stefan Jackiw, husle, © Lisa Marie Mazzucco

Philharmonia Orchestra London

Philharmonia Orchestra London