Quasars Ensemble

Komorné zoskupenie Quasars Ensemble založil v roku 2008 skladateľ Ivan Buffa za účelom napnenia interpretačnej idei, akú zdieľal s hudobníkmi svojej generácie.

Loading...
Ensembles
Concert cycles
Categories
Season