Auditions

Konkurz do Slovenskej filharmónie

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do orchestra Slovenská filharmónia

- na miesto zástupcu I. hráča v skupine viol

- na miesto tutti hráča v skupine viol

Konkurzy sa uskutočnia v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, Medená 3, 816 01 Bratislava

dňa 15.11.2016 (utorok) o 15.00  hod.

                                                                 

 

 

Požadované vzdelanie:             absolutórium konzervatória

alebo VŠ príslušného smeru.

Podrobné podmienky konkurzu sú uverejnené na internetovej stránke www.filharmonia.sk. Prihláseným uchádzačom bude pozvánka na konkurz a notový materiál zaslané e-mailom (na požiadanie poštou).

Prihlášky so stručným životopisom a umeleckým profilom zasielajte e-mailom na adresu albina.korcekova@filharmonia.sk alebo písomne do 01.11.2016 na adresu:

Slovenská filharmónia

Medená 3

816 01 Bratislava

Podmienky

konkurznej hry uchádzačov na miesto

tutti hráča v skupine viol v Slovenskej filharmónii

 

 

Povinná skladba:       I. a II. časť s kadenciou jedného z nasledujúcich koncertov:

K. Stamic                    Koncert pre violu a orchester D dur

alebo

F.A. Hoffmeister          Koncert pre violu a orchester D dur

                                   1. časť  jedného z koncertov:

B. Bartók:        Koncert pre violu a orchester

W. Walton:      Koncert pre violu a orchester

P. Hindemith: Schwannendreher pre violu a orchester

 

 

Vybrané miesta z orchestrálnych partov:

 

L.van Beethoven          Symfónia č. 5 c mol – 2. časť

F.M.BartholdySen noci svätojánskej- Scherzo

                                  

J. Brahms                    Variácie na Haydnovu tému- 4.,7. a 8. variácia

W.A.Mozart                Predohra k opere Figarova svadba

B. Smetana                  Predohra k opere Predaná nevesta

R. Strauss                    Don Juan

                      

Klavírny sprievod zabezpečí SF. Uchádzač si môže na svoje náklady zabezpečiť klavírny sprievod aj sám.

Podmienky

konkurznej hry uchádzačov na miesto

zástupcu I. hráča v skupine viol v Slovenskej filharmónii

 

 

Povinná skladba:       I. a II. časť s kadenciou jedného z nasledujúcich koncertov:

K. Stamic                    Koncert pre violu a orchester D dur

alebo

F.A. Hoffmeister          Koncert pre violu a orchester D dur

                                   1. časť  jedného z koncertov:

B. Bartók:        Koncert pre violu a orchester

W. Walton:      Koncert pre violu a orchester

P. Hindemith: Schwannendreher pre violu a orchester

 

 

Vybrané miesta z orchestrálnych partov:

 

L.van Beethoven          Symfónia č. 5 c mol – 2. časť

F.M.BartholdySen noci svätojánskej- Scherzo

                                  

J. Brahms                    Variácie na Haydnovu tému- 4.,7. a 8. variácia

W.A.Mozart                Predohra k opere Figarova svadba

B. Smetana                  Predohra k opere Predaná nevesta

R. Strauss                    Don Juan

A. Adam                     Giselle

A. Dvořák                   Symfónia č. 7  d mol- sólo prvého pultu v

2. časti- Poco adagio

   

                      

Klavírny sprievod zabezpečí SF. Uchádzač si môže na svoje náklady zabezpečiť klavírny sprievod aj sám.