J.A.Hasse_Marc'_Antonio_e_Cleopatra_Opera_Aeterna_websize-52

Musica Aeterna


15. 6. 2021 (Utorok) o 19:00, Musica aeterna, SH Stará hudba
Malá sála SF,
Cena: 9 € NÁVŠTEVNÍCI v Malej sále SF + Online
Musica Aeterna
Peter Zajíček 
umelecký vedúci
Janka Gubková 1. husle
Adam Szendrei 1. husle
Gabriel Szathmáry 2. husle
Ján Kružliak 2. husle
Michal Klas 2. husle
Ján Gréner viola
Bálint Kovács viola
Michaela Čibová violončelo
Metod Podolský violone
Peter Guľas čembalo
Jakub Mitrík chitarrone
Kamila Mazalová alt / Klélia
Michaela Kušteková soprán / Erénia
Gabriela Eibenová soprán / Albina
Johann Adolph Hasse
Joseph Umstatt
Sinfonia D dur, op. 5 č. 1
Il Palladio conservato, serenata á 3

Drážďany, sídlo saského kurfirsta a neskoršieho poľského kráľa, patrili v 18. storočí k najživším európskym hudobným centrám. Okrem Zelenku, Pisendela, Weissa a jedného z najslávnejších operných skladateľov svojej doby, Johanna Adolfa Hasseho (1699 – 1783), v tomto meste pôsobil ako hudobník aj Joseph Umstatt (1711 – 1762), ktorý bol synom viedenského dvorského maliara. Podľa výskumov hudobného historika Ladislava Kačica Joseph Umstatt v mladosti študoval u jezuitov v Trnave a vďaka svojmu talentu si napriek mladému veku získal miesto v známom orchestri uhorského arcibiskupa Imricha Esterházyho, kde zastával od roku 1737 funkciu hudobného riaditeľa. Z Bratislavy neskôr odišiel do Viedne, Brna a od roku 1749 pôsobil v Drážďanoch. Z tohto obdobia pochádza aj dramatická kantáta („azione teatrale“) Il Palladio conservato na libreto Pietra Metastasia. Dej, čerpajúci z rímskych dejín, hovorí o požiari v Chráme bohyne Pallas, pri ktorom hrozilo zničenie posvätnej sochy, ochrankyne Rímskej ríše. Sochu bohyne, o ktorú sa starali tri vestálky, Clelia, Erennia a Albina, v poslednej chvíli zachránil hrdina vojen proti Kartágu, Metellus. Záchrancu ríše možno chápať ako symbol vtedajšieho „cisára Svätej ríše rímskej národa nemeckého“ Karola VI. Dielo zaznie v slovenskej premiére.

Koncert v rámci festivalu Dni starej hudby
v spolupráci s Hudobným centrom