SH2 Hana Blažíková Jan Krejča 20191021_BP_Image-of-Melancholy_Petra-Hajska_6301

Sentirete una canzonetta


24. 1. 2023 (Utorok) o 19:00, SH Stará hudba
Malá sála SF,
Cena: 10 €
Hana Blažíková spev
Jan Krejča teorba
Ranobarokové talianske piesne a teorbové sóla
Tarquinio Merula Sentirete una Canzonetta
Giovanni Girolamo Kapsperger Occhi soli d’Amore
Toccata 8va
Ite sospiri miei
Che faró, donna ingrata
Rigida Eurilla
Canzone prima
Quando prendo
Barbara Strozzi Amor dormiglione
Giovanni Girolamo Kapsperger Toccata 5ta
Barbara Strozzi L’Amante segreto
Moralità amorosa
Giovanni Girolamo Kapsperger Toccata 9na, Passacaglia, Toccata 10ma
Tuche pallido essangue
Claudio Monteverdi Signor qual infelice
Giovanni Girolamo Kapsperger Battaglia
Benedetto Ferrari Lingua di Donna
Occhi miei che vedeste
Giovanni Girolamo Kapsperger Uscita, Ballo, Gagliarda, Corrente
In te la vita
Rugiadose

Vynaliezavosť nástrojárov dôb minulých priniesla hudobnému svetu na konci 16. storočia teorbu – lutnu, ktorá má vďaka predĺženému krku aj basové struny. Široký tónový rozsah a s tým súvisiaca hráčska flexibilita nástroja zabezpečila teorbe popularitu, čo sa pochopiteľne odzrkadlilo i na množstve kompozícií. Skladatelia ju na konci 16. storočia využívali najmä ako sprievodný nástroj pri prezentácii novej hudby, ktorej sa dobovo hovorilo aj stile moderno a seconda prattica. Diela ktoré zaznejú na koncerte predstavia teorbu ako nástroj sólový a zároveň i ako vynikajúceho spoločníka, sekundanta pre iného sólistu, v tomto prípade speváčku. Ranobarokové piesne s exponovaným výrazom hlboko prežívaného textu nás prenesú do talianska z čias prelomu 16. a 17. storočia.
„Príbehy piesní podáva nestrojene a priamočiaro, bez akéhokoľvek kalkulu a speváckych manier,“ tak hodnotia recenzenti spevácky štýl Hany Blažíkovej na jej novom albume. Hudba starších dôb naňho pôsobila akýmsi romantickým kúzlom a tak sa postupne stal z hobby gitaristu Jana Krejču odborník na renesančnú a barokovú lutnu i gitaru.