Nemecko / Dortmund


17 jún 2022, Zájazdy

Dortmunder Philharmoniker
Belehradská filharmónia

Slovenský filharmonický zbor
Gabriel Feltz dirigent
Jozef Chabroň zbormajster

Beethoven