Gustav Mahler

Bratislava


9 september 2022, Zájazdy

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Slovenský filharmonický zbor
Ondrej Lenárd dirigent
Adam Sedlický zbormajster
Eva Hornyáková soprán
Terézia Kružliaková mezzosoprán

Koncertná sieň Slovenského rozhlasu Bratislava, 19.00

Gustav Mahler Symfónia č. 2 c mol Vzkriesenie