Slovenský filharmonický zbor

ONLINE Slovenský filharmonický zbor


25. 4. 2021 (Nedeľa) o 16:00,
Digitálna koncertná sieň SF,
LIVE STREAM

Koncert bude odvysielaný na stream.filharmonia.sk

Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň dirigent
À cappella
Sergej Rachmaninov
Javier Busto
Lukáš Borzík
Jevgenij Iršai
Celonočné bdenie, op. 37, výber
O magnum mysterium
Sapientia Aeterna, tri krátke sentencie pre miešaný zbor
Epigrafy, kantáta pre miešaný zbor a cappella na poéziu Arsenija Tarkovského

Rachmaninovovo Celonočné bdenie op. 37 vzniklo v priebehu len dvoch týždňov a premiéra 10. marca 1915 sa konala na pozadí búrlivých politických zmien a počiatkov prvej svetovej vojny. Možno bol tento únik do duchovného sveta skladateľovým spôsobom ako sa vysporiadať so všetkým utrpením a chaosom, ktoré ho v tom čas obklopovalo. Ide o komplexné zborové dielo, v ktorom sú možnosti zboru po stránke zvukovej farebnosti, techniky a registrov využité v maximálnej možnej miere.
Medzi obľúbených súčasných tvorcov zborovej literatúry patrí nepochybne aj španielsky skladateľ a dirigent Javier Busto. Jeho O magnum mysterium je pevnou súčasťou súťažných aj koncertných repertoárov najlepších zborov.
Duchovnú inšpiráciu slovenského skladateľa Lukáša Borzíka bude na koncerte SFZ reprezentovať trojica skladieb na texty stredovekých sentencií pod spoločným názvom Sapientia Aeterna (Večná múdrosť). Dramaturgiu večer uzavrie kantáta pre miešaný zbor na poéziu Arsenija Tarkovského Epigrafy od skladateľa ruského pôvodu Jevgenija Iršaia, ktorý však už niekoľko dekád pôsobí na Slovensku.