Jezuitský kostol

Mozart Bernáth


6. 6. 2021 (Nedeľa) o 15:00, S Hudba v chrámoch
Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa – Jezuitský kostol,
Cena: 8 €
Slovenský komorný orchester
Slovenský filharmonický zbor
Ewald Danel umelecký vedúci / dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Marianna Gelenekyová soprán
Helena Škripecká Oborníková alt
Matúš Šimko tenor
Martin Mikuš bas
Wolfgang Amadeus Mozart
Ľuboš Bernáth
Omša C dur Korunovačná, KV 317
Ambona (premiéra)

Programová kantáta Ambona pre koloratúrny soprán, miešaný zbor a sláčikový orchester je inšpirovaná rokokovou kazateľnicou Ľudovíta Godeho z Kostola jezuitov v Bratislave. Ide o ďalšie dielo so sakrálnou tematikou autorskej dvojice libretistu Tomáša Surého a hudobného skladateľa Ľuboša Bernátha. Jednou z ústredných a kostrových tém, o ktoré sa opiera nielen výjav na kazateľnici, ale aj Surého dramaticky poňaté a vystavané libreto kantáty, tvorí známa pasáž z Evanjelia podľa Matúša – Blahoslavenstvá, známe aj pod názvom Ježišova reč na vrchu. Text Blahoslavenstiev je zaujímavým spôsobom popretkávaný a preklenutý modernými poetickými a dramatickými vsuvkami, ktorých úlohou je priniesť akýsi antitetický, kontrastný, častokrát až rozporuplný pohľad súčasného človeka a autora na pilierne témy každodenného života.
Omša C Dur „Korunovačná“, KV 317 patrí k najobľúbenejším dielam Wolfganga Amadea Mozarta. Skladateľ ju napísal v roku 1779 po návrate z koncertných ciest v Paríži a Mannheime pre potreby Salzburskej katedrály. Bola uvedená na Veľkonočnú nedeľu ako symbol vznešenosti a majestátnosti. Podtitul „Korunovačná“ sa objavil až dodatočne; skladbu údajne uviedli pri korunovácii cisárov Leopolda II. (1790) a Františka II. (1792). Veľkú poctu Mozartovi a jeho Korunovačnej omši zložil pápež Ján Pavol II., keď ju v roku 1985 nechal zaznieť v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne ako prejav božskej dokonalosti a nehynúcej kreativity človeka.