Slovenská filharmónia

ONLINE Ludwig van Beethoven


30. 4. 2021 (Piatok) o 19:00, Koncerty bez publika, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Koncert ONLINE

Koncert bude vysielaný na stream.filharmonia.sk

Pozrite si videopozvánku na koncert.

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Rastislav Štúr dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Mariana Sajko soprán
Pavol Bršlík tenor
Peter Mikuláš bas
Ludwig van Beethoven Prometeove stvorenia, op. 43
Kristus na Olivovej hore, oratórium pre sóla, zbor a orchester, op. 85

Balet na mytologický námet s názvom Prometeove stvorenia (Die Geschöpfe des Prometheus) Ludwiga van Beethovena pochádza z obdobia medzi prvými dvomi symfóniami skladateľa (1800 – 1801). Prometeus v prípade tohto diela nie je spurným Titanom, ktorý priniesol ľudstvu oheň a bol za to kruto potrestaný Diom, je skôr osvietenským filozofom, učiteľom, dobrodincom, tvorcom civilizácie prinášajúcim poznanie a vzdelanie. Oratórium Kristus na Olivovej hore (Christus am Ölberge) z roku 1803 bolo prvým väčším dielom, ktorým sa Beethoven zaoberal krátko potom, ako v dokumente známom ako Heiligenstadtský testament podal tragické svedectvo o svojom duševnom rozpoložení spôsobenom problémami so sluchom a zdôveril sa so aj svojimi samovražednými úmyslami. V hudbe oratória je v symbióze s textom možné stretnúť sa s emóciami hrôzy, osamotenia, zápasu, strachu zo smrti, ale i lásky k ľudstvu, túžby po dobre a konečného triumfu rovnako ako v Heligenstadtskom testamente.