Júlia Novosedlíková © TIHMS & Van Velden

ONLINE Händel Beethoven Moyzes


20. 4. 2021 (Utorok) o 20:00, K Klavír, klaviristi, Koncerty bez publika
Digitálna koncertná sieň SF,
LIVE STREAM

Koncert bude vysielaný na stream.filharmonia.sk

Júlia Novosedlíková klavír
Georg Friedrich Händel
Ludwig van Beethoven
Alexander Moyzes
Suita pre klavír (čembalo) č. 2 F dur, HWV 427
Sonáta pre klavír č. 31 As dur, op. 110
Sonáta e mol pre klavír, op. 2

Koncert v rámci festivalu Piano Days 2021

Dramaturgia klavírneho recitálu Júlie Novosedlíkovej prináša zaujímavý pohľad na uplatnenie majstrovskej hudobnej formy – fúgy vo finále rôznych klavírnych skladieb skomponovaných naprieč štýlovými obdobiami. V baroku patrila fúga medzi najvýznamnejšie hudobné formy, no ako súčasť suity (cyklickej skladby zloženej prevažne z tanečných častí) sa vyskytovala pomerne zriedkavo. Georg Friedrich Händel koncipoval svoju Suitu č. 2 F dur, HWV 427 s časťami Prelude – Toccata – Sarabande – Fuga skôr ako taliansku sonátu, než ako typickú barokovú suitu. Problémom koncepcie finále v sonátach a symfóniách sa Ludwig van Beethoven zaoberal celoživotne; jedným z riešení bolo aj uplatnenie fúgy. Vo finále svojej Sonáty pre klavír č. 31 As dur, op. 110 spája Beethoven typickú barokovú formu s novým obsahom, v ktorom hrá dôležitú úlohu tematická práca, harmonické myslenie a evolučný duch. Finále tejto Beethovenovej sonáty charakterizoval veľmi výstižne skladateľ Vincent d’Indy ako „vynaloženie vôle na potlačenie utrpenia“. Sonáta e mol pre klavír, op. 2 od Alexandra Moyzesa je príkladom uplatnenia fúgy v sonáte v rámci slovenskej klavírnej literatúry. Moyzesova jediná klavírna sonáta sa odvíja na pôde rozšírenej tonality a jej posledná časť je skomponovaná vo forme variácií, pričom poslednú – štvrtú variáciu tvorí fúga, ktorá je zároveň mohutným vyústením celého cyklu.
Mladá slovenská klaviristka Júlia Novosedlíková získala ocenenia na viacerých klavírnych súťažiach doma i v zahraničí. Okrem štúdia na VŠMU pod vedením Mariana Lapšanského a Jakuba Čižmaroviča absolvovala majstrovské kurzy u renomovaných profesorov ako Pavel Gililov, Bernd Goetzke, Balázs Szokolay a ďalší. Ako sólistka účinkovala so Slovenskou filharmóniou, s orchestrom Cappella Istropolitana i so Slovenským komorným orchestrom.