Festival_Bay_at_Dubai_Festival_City_Mall

InClassica International Music Festival 2021


4 september 2021, Zájazdy

4.-10. septembra 2021

6. septembra 2021, pondelok
Slovenská filharmónia
Sergei Smbatyan dirigent
Daniel Hope husle

Bedřich Smetana: Vltava, z cyklu Má vlast
Max Bruch: Koncert pre husle a orchester g mol č. 1, op. 26
Piotr Iľjič Čajkovskij: Symfónia č. 5 e mol, op. 64

7. septembra 2021, utorok
Slovenská filharmónia
Daniel Raiskin dirigent
Andreas Ottensamer klarinet

Antonín Dvořák: Môj domov, predohra op. 62
Alexey Shor: Koncert pre klarinet a orchester
Ludwig van Beethoven: Symfónia č. 7 A dur, op. 92

8. septembra 2021streda
Slovenská filharmónia
Sergei Smbatyan dirigent
Gil Shaham husle

Piotr Iľjič Čajkovskij: Romeo a Júlia, predohra-fantázia
Alexey Shor: Koncert pre husle a orchester Seascape
Johannes BrahmsKoncert pre husle a orchester D dur, Op. 77

9. septembra 2021, štvrtok
Slovenská filharmónia
Daniel Raiskin dirigent
Rudolf Buchbinder klavír

Johannes Brahms: Koncert pre klavír a orchester č.1 d mol, op. 15
Antonín Dvořák: Symfónia č. 8 G dur, op. 88