Foto D a M Zakhariya

Mykhaylo Zakhariya – Cimbal


9. 3. 2021 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Koncertná sieň SF,
Koncert ONLINE

Pozrite si videopozvánku na koncert.

Mykhaylo Zakhariya cimbal
Dana Zakhariya klavír
Stanislav Palúch husle
Ján Rigo kontrabas
Marco Pillo gitara
Silvius Leopold Weiss Suita pre lutnu d mol (výber)
(upr. Karin Ehwallner)
Bohdan Kotiuk
György Kurtág
Igor Haidenko
Florin Niculescu
Rapsódia č. 2
Črepiny, op. 3c
Slnečné kolo, koncert pre cimbal s orchestrom
Liaison
Stanislav Palúch Swing 77
Nad ránom
Pozdrav z vrchov
Balada
Giani Lincan Virtuozitati

Dramaturgicky osviežujúci koncert cyklu Hudobná mozaika prinesie diela rozmanitých hudobných žánrov. Hlavný protagonista koncertu – popredný cimbalista Mykhaylo Zakhariya, ktorý sa okrem klasickej hudby venuje aj folklóru, world music, jazzu a populárnej hudbe, sa predstaví v sólových i komorných skladbách. Zaznejú diela nemeckého lutnového virtuóza 18. storočia Silviusa Leopolda Weissa (v úprave K. Ehwallner), významného maďarského skladateľa 20. a 21. storočia Györgya Kurtága, či Rapsódia č. 2 ukrajinského autora Bohdana Kotiuka napísaná v romantickom štýle s využitím novátorských techník hry na cimbale. Jednočasťový cimbalový koncert Slnečné kolo (zaznie v úprave pre cimbal a klavír) ďalšieho ukrajinského skladateľa Igora Haidenka vznikol ako povinná skladba pre Medzinárodnú cimbalovú súťaž v Charkove, 2004. Pestrú programovú mozaiku dopĺňajú diela popredného huslistu rumunsko-francúzskeho pôvodu Florina Niculescu venujúceho sa aj jazzu a world music, cimbalistu svetového formátu Gianiho Lincana pochádzajúceho z Rumunska, ako aj známeho slovenského multižánrového huslistu, skladateľa a aranžéra Stanislava Palúcha. Klaviristka Dana Zakhariya okrem iného dlhoročne pôsobí v úspešnom duu so svojím manželom. Umelci Ján Rigo a Marco Pillo pravidelne účinkujú doma i v zahraničí na koncertoch rôznych žánrov.