Ion Marin

Veľkonočný koncert


6. 4. 2023 (Štvrtok) o 19:00, Abonentný cyklus D
Koncertná sieň SF,
Cena: 16, 13 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Ion Marin dirigent
Jaroslav Brych zbormajster
Kateřina Kněžíková soprán
Jarmila Balážová mezzosoprán
Peter Berger tenor
Jozef Benci bas
Antonín Dvořák Requiem, op. 89

Requiem Antonína Dvořáka, smútočná omša pre sóla, zbor a orchester op. 89, patrí spolu s Berliozovým či Verdiho Requiem k umelecky najpresvedčivejším a najvrúcnejším romantickým skladbám svojho druhu. Neviaže sa na nijakú konkrétnu osobu či udalosť, je však výrazom hlbokej viery svojho autora, jeho pokory a duchovnosti.
Syn zbormajstra, rumunský rodák Ion Marin je doma v opernom i orchestrálnom repertoári a popri koncertnej činnosti vyučuje na salzburskom Mozarteu. Skúsený český zbormajster Jaroslav Brych pripraví zbor, po ktorého boku sa predstaví skvelé československé kvarteto spevákov.