Slovenská filharmónia, Bratislavský chlapčenský zbor

Vianočný koncert ONLINE


18. 12. 2021 (Sobota) o 19:00, Bratislavský chlapčenský zbor, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Koncert ONLINE

Koncert bude vysielaný na stream.filharmonia.sk

Slovenská filharmónia
Bratislavský chlapčenský zbor
Rastislav Štúr 
dirigent
Magdaléna Rovňáková zbormajsterka
Gabriel Rovňák ml. zbormajster
Michaela Šebestová mezzosoprán
sólisti Bratislavského chlapčenského zboru:
Francesco Machats soprán
Oskar Zaťko soprán
Pavol Ondráš alt
Leroy Anderson Vianočný festival / Christmas Festival
Ľubica Čekovská Dnešný deň sa radujme, Dobrý pastier sa narodil (upr.)
Zdeněk Macháček Zmes vianočných kolied (upr.)
Edvard Hagerup Grieg Peer Gynt, hudba k dráme Henika Ibsena
Ranná nálada
Solveigina pieseň
Franz Schubert Mille cherubini in coro, D. 498
Leroy Anderson Trubkárova uspávanka / The Trumpeter’s Lullaby
Vladimir Vavilov / Giulio Caccini Ave Maria
Leroy Anderson Jazda saní / Sleigh Ride
Latinský hymnus Adeste fideles
Tomaso Albinoni Adagio g mol
Johann von Herbeck
Pueri concinite
Leroy Anderson Zabudnuté sny / Forgotten Dreams
César Franck Panis angelicus
John Rutter For the Beauty of the Earth
Franz Xaver Gruber Tichá noc

Vianočné sviatky predstavujú v kolobehu života akýsi pevný bod, do ktorého každý ďalší rok, plný nových neistôt, prekvapení a výziev opäť s istotou vyústi. Je to obdobie, kedy sa opäť snažíme nájsť si viac času na svojich blízkych, na oddych, na to, čo nám prináša radosť a pokoj. Nielen ticho, pohrúženie sa do samého seba, ale i pekné veci, ktoré máme radi a dobre ich poznáme, to všetko nám môže prinášať vytúžený pokoj. Preto i tradičné koledy a obľúbené skladby od autorov komponujúcich naprieč štýlmi majú svoje neoddeliteľné miesto počas vianočných sviatkov.
Rastislav Štúr, dlhoročný šéfdirigent Opery SND, pravidelne spolupracuje aj so Slovenskou filharmóniou. Bratislavský chlapčenský zbor pod vedením dirigentky, zakladateľky i manažérky Magdalény Rovňákovej a Gabriela Rovňáka, pedagóga Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne, koncertuje doma i v zahraničí a nahráva pre film a televíziu. Michaela Šebestová je stálou hosťujúcou sólistkou Opery SND i Štátnej opery v Banskej Bystrici a na svojom konte má viacero úspechov zo speváckych súťaží.

SLOVNAFT MOMG BLACK H  Stream vianočného koncertu je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.