Peter Breiner

Breiner, Gershwin, Musorgskij


23. 6. 2017 (Piatok) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 15, 12 €
Slovenská filharmónia
Peter Breiner dirigent
Pavel Gililov klavír
Peter Breiner
George Gershwin
Modest Petrovič Musorgskij
SROWMAAM
Rapsódia v modrom
Obrázky z výstavy (arr. P. Breiner)

Peter Breiner bude svoju šesťdesiatku oslavovať v Slovenskej filharmónii vskutku veľkolepým spôsobom: najskôr v premiére zaznie jeho posledné orchestrálne dielo Srowmaam, po ňom nestor ruskej pianistickej školy Pavel Gililov prednesie pod jubilantovou taktovkou sólový part Gershwinovej Rapsódie v modrom a na záver zaznejú populárne Musorgského Obrázky z výstavy v monumentálnej Breinerovej úprave.