01-BHS-2023-Villamue-Ceysson

BHS Otvárací koncert 58. ročníka


22. 9. 2023 (Piatok) o 19:30, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 30, 26, 20 €

Účinkujú

Slovenská filharmónia
Emmanuel Villaume
– dirigent
Emmanuel Ceysson – harfa

Program

Eugen Suchoň – Kráľ Svätopluk, ouvertura k dráme Ivana Stodolu, op. 10, č.1 ESD 56
Henriette Renié
– Koncert pre harfu a orchester c mol
Gustav Mahler – Symfónia č. 1 D dur Titan

Vstupné 30, 26, 20 €      Vstupenky

BHS otvorí dielo Eugena Suchoňa, jedného z vrcholných predstaviteľov zakladateľskej generácie slovenskej národnej hudby a tvorcu národnej opery. V tomto roku si pripomíname 30 rokov od skladateľovho úmrtia. Majster Suchoň bol úzko spätý s dejinami Slovenskej filharmónie aj nášho festivalu; v rokoch 1966 – 1970 bol predsedom Festivalového výboru BHS. Dôkazom toho, že Suchoňa zaujímala téma, ale aj morálne posolstvo Svätoplukovho panovania, je jeho predohra k dráme Ivana Stodolu.
V podaní francúzskeho sólistu Emmanuela Ceyssona, ktorý patrí k najbrilantnejším svetovým interpretom harfovej hry, si vypočujeme dielo jeho rodáčky, skladateľky Henriette Renié; na BHS zaznie v slovenskej premiére. Otvárací koncert pod taktovkou bývalého šéfdirigenta SF Emmanuela Villauma uzavrie monumentálna Mahlerova 1. symfónia Titan.

Emmanuel Villaume, foto Alexander Trizuljak

Emmanuel Villaume, foto Alexander Trizuljak

Emmanuel Ceysson, foto Dario Acosta

Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, foto Peter Brenkus