Slovenský komorný orchester 2-jan-f-lukas

Slovenský komorný orchester


28. 9. 2019 (Sobota) o 16:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Stĺpová sieň SF,
Cena: 16 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
umelecký vedúci / husle
Gustav Holst
Ján Valach
Bohuslav Martinů
Witold Lutosławski
Roman Berger
Grazyna Bacewicz
St. Paul´s Suite pre sláčikový orchester, op. 29, č. 2
Fantasia-Suita sopra z Melodiára Anny Szirmay (úprava pre sláčikový orchester Ewald Danel)
Serenáda č. 2 pre dvoje huslí a violu, H 216
Päť ľudových melódií
Pesničky zo Zaolžia
Koncert pre sláčikový orchester

Slovenský komorný orchester, súbor s takmer šesťdesiatročnou koncertnou tradíciou, pri zrode ktorého stál legendárny Bohdan Warchal, uvedie na festivalovom koncerte výber z diel autorov  20. storočia, prevažne slovanskej proveniencie.  Efektná suita St Paul Gustava Holsta je z roku 1913. Skladateľ ju venoval dievčenskej škole sv. Pavla v Londýne, kde pôsobil ako pedagóg hudby v rokoch 1909 – 1934.  Koncert pre sláčikový orchester Grazyny Bacewicz z roku 1948 je jednou z najznámejších a najčastejšie hrávaných skladieb modernej poľskej tvorby pre komorné obsadenie. Program dopĺňa Lutoslawského Päť ľudových melódií z roku 1945, pôvodne napísaných pre klavír a neskôr skladateľom zinštrumentovaných pre sláčikový súbor, ďalej Pesničky zo Zaolžia Romana Bergera, skomponované na objednávku SKO, dynamická miniatúra Bohuslava Martinů a transkripcia organovej skladby Jána Valacha.