ZMENA TERMÍNU KONCERTU „Hudba a slovo “

8 SF  F M Bartholdy ELIAS 23 03 2016 © Jan Lukas


Milí návštevníci cyklu Hudba a slovo,

dovoľujeme si vám oznámiť, že v dôsledku zdravotnej indispozície jedného z účinkujúcich  sa najbližší koncert cyklu Hudba a slovo, plánovaný pôvodne na 25. apríla 2017,  uskutoční v novom termíne:

v UTOROK 27. júna 2017  o 19.00 h

Muchovo kvarteto

Juraj Tomka I. husle

Andrej Baran II. husle

Veronika Prokešová viola

Pavol Mucha violončelo

Alexander Lakatoš viola

Ján Slávik violončelo

Boris Farkaš číta z próz Pavla Vilikovského

Johannes Brahms           Sláčikové sexteto č. 1 B dur, op. 18

Zakúpené vstupenky  platia na nový termín koncertu.