Záverečný koncert sezóny v Košiciach

Filharmonia_2

Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Jozef Chabroň) vystúpi na Záverečnom koncerte jubilejnej 50. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice. Spolu s domácim orchestrom zaznie v ich interpretácii kantáta Žalm Zeme podkarpatskej Eugena Suchoňa. V prvej polovici koncertu je na programe Klavírny koncert č. 2 G dur, op. 44 Piotra Iľjiča Čajkovského, ktorý zaznie v interpretácii klavírneho virtuóza Prof. Mariana Lapšanského. Záverečný koncert v naštudovaní Leoša Svárovského sa uskutoční vo štvrtok 27. júna 2019 v košickom Dome umenia o 19.00 h.