Záverečný koncert festivalu Nová slovenská hudba zaznie v sobotu 11. novembra v bratislavskej Redute

nsh23__1080x1080.cdr

V sobotu 11. novembra sa v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie uskutoční Záverečný koncert 32. ročníka festivalu Nová slovenská hudba, na ktorom zaznie tvorba štyroch súčasných slovenských skladateľov – Šimona Lučeniča, Mirka Krajčiho, Roberta Kolářa a Mariána Lejavu.

Pred koncertom o 18.15 sa uskutoční vo foyeri SF stretnutie so skladateľmi, ktoré bude moderovať dramaturg SF Juraj Bubnáš.

Pozrite si video pozvánku na koncert.

Návštevníci koncertu budú mať jedinečnú možnosť nazrieť do vnútorných svetov štyroch mladých autorov, ktoré vyjadrujú a komunikujú prostredníctvom hudby. Ich skladby zaznejú v interpretácii Slovenskej filharmónie v naštudovaní skladateľa a dirigenta Mariána Lejavu, ktorého dielo si vypočujeme na záver programu.  Svoj filharmonický debut na koncerte budú mať dvaja poslucháči záverečného ročníka kompozície na HTF-VŠMU -  Šimon Lučenič a Robert Kolář. Sobotný večer v Redute otvorí kompozícia Fanfares Roberta Kolářa. Povedal o nej: Fanfares pre veľký orchester vznikli v prvých mesiacoch roka 2022 s myšlienkou na nadchádzajúcu storočnicu Györgya Ligetiho, skladateľa, ktorý zásadne ovplyvnil niekoľko generácií hudobných tvorcov a aj pre mňa osobne bol takpovediac bránou do sveta hudby povojnovej avantgardy. Neboli to len technické nuansy jeho dokonale vypracovaných partitúr, ktoré sú pre budúceho skladateľa tou najlepšou učebnicou modernej inštrumentácie a nevyčerpateľnou studnicou muzikantsky šťavnatých nápadov, ale aj jeho osobitý humor, schopnosť pohybovať sa na hranici smrteľnej vážnosti a komiky. Ligeti vzdal hold Bélovi Bartókovi, svojmu skladateľskému vzoru, v klavírnej etude s názvom Fanfares, tak som si ho dovolil požičať pre svoju orchestrálnu predohru venovanú Ligetimu, rovnako ako som si zámerne „požičal“ (či parafrázoval) niekoľko z jeho typických inštrumentálnych formuliek a utkal z nich pradivo tejto surreálnej zdravice. Skladba má pre mňa ešte jeden, celkom nezámerný význam – bola dokončená dva dni pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu, sú v nej teda moje posledné mierové akordy…“  Jedným zo sólistov večera  bude violončelista Eugen Prochác, ktorému ušil na mieru Koncert pre violončelo a orchester č. 2 Mirko Krajči. „Koncert pre violončelo č. 2 je rozsiahlym dielom, v ktorom jednotlivé časti vzájomne plynule nadväzujú a tvoria kompaktný celok. Vznikol v roku 2022 ako výsledok dlhodobej tvorivej spolupráce s Eugenom Prochácom, ktorého schopnosti poznám z interpretácie takmer všetkých mojich skladieb pre violončelo. Vzhľadom na to som mohol do tejto skladby nakomponovať jednak technicky náročné úseky, ale aj pasáže, kde vynikne jeho schopnosť̌ byť mimoriadne kreatívnym pri tvorbe tónu, farebnosti, lyrickosti a muzikalite,“ hovorí skladateľ. Nasledovať bude symfonická báseň Equilibrium, Šimona Lučeniča,  poslucháča  záverečného ročníka kompozície na HTF-VŠMU.Predstavil ju takto: „Trojčasťová skladba Equilibrium (Rovnováha) pre orchester z roku 2021 bola pôvodne napísaná pre štyri lesné rohy počas prvého pandemického roka 2020. V tomto období ešte nikto netušil, aké zmeny nás čakajú, čo všetko to so sebou prinesie ľudsky i spoločensky. Tak ako mnohí iní, hľadal som niečo, čo by vnieslo rovnováhu do vychýleného rytmu života. Moje pocity neistoty sa prejavili najmä v prvej časti skladby. Jej pomaly sa rozvíjajúca vlna vyjadruje osobnú skúsenosť straty ukotvenia v bežnom dni. Hlavný motív spočiatku navodzuje dojem pokoja, ktorý však nie je skutočný. Narastajúce napätie ukazuje, že tento čas vonkajšieho ticha nie je to, čo sme si zvolili dobrovoľne. V druhej a v tretej časti sa zráža prežívaná neistota s nástojčivou rytmickou štruktúrou a zmyslom pre harmonickú usporiadanosť, ktorá bola námetom pre hudobné zobrazenie dosiahnutia vnútornej rovnováhy nevyhnutnej pre život človeka.“                                            Skladateľ a dirigent Marián Lejava predstaví svoju skladbu HERBSTTAG pre husle a sláčikový orchester podľa básne R. M. Rilkeho, ktorú skomponoval pre husľového virtuóza Milana Paľu. „HERBSTTAG – Dichtung Op. 29 (2021) pre husle a sláčikový orchester vznikol na jar 2021 počas jedného z lockdownov pandémie Covid 19 pre Milana Paľu. Je prvou „básňou“ z plánovanej trilógie inšpirovanej poéziou a svetom R. M. Rilkeho a tvorí kontrast k husľovému koncertu Vertigo (2018), milanolovému koncertu Omayra (2015/2017 – 2018) a sólovým skladbám Ciaccona (2010 – 2012) a Elogiaria (2017/2019 – 2020, rev. 2022). V nich je dôraz kladený predovšetkým na technickú virtuozitu Milanovej hry a bezbrehú schopnosť obsiahnuť polohy ďaleko presahujúce bežný rámec predstáv o hre na tomto nástroji,“ hovorí skladateľ.

Slovenská filharmónia predstaví súčasnú tvorbu štyroch skladateľov v naštudovaní Mariána Lejavu. Koncert sa začne o 19.00.

………………………………………………………………………………………………………..

32. ročník festivalu NOVÁ SLOVENSKÁ HUDBA sa začne v stredu  8. novembra

„Prehliadka súčasnej domácej tvorby klasickej hudby sa uskutoční od  8. –  11. novembra t.r. v Bratislave a Košiciach.  Hlavným usporiadateľom festivalu je Spolok hudobných skladateľov. Festival Nová slovenská hudba na svojom 32. ročníku predstaví generačne, esteticky aj nástrojovým obsadením pestrý prehľad aktuálnej komornej tvorby súčasných slovenských skladateliek a skladateľov v podaní vynikajúcich domácich interpretov združených okolo súboru Ensemble Ricercata. Netradične ponúkne tri orchestrálne koncerty, a to nielen na pôde hlavného mesta. Atraktívny program z diel autorov mladšej generácie uvedie v košickej Kunsthalle Štátna filharmónia Košice, nebudú chýbať ani svetové či slovenské premiéry v naštudovaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a Slovenskej filharmónie. Poslucháči sú pozvaní vychutnať si dirigentské umenie skúsených odborníkov na interpretáciu súčasnej hudby Balázsa Horvátha, Pavla Šnajdra a Mariána Lejavu a vynikajúcich domácich sólistov Ladislava Fančoviča, Petra Katinu, Eugena Procháca, Martina Pavlíka a Milana Paľu. Zaznie 10 svetových, 5 slovenských premiér. Na sprievodnom podujatí festivalu súčasnej klasickej hudby sa v podaní ARTE PRO ARTE duo violončelistu Andreja Gála a klaviristu a skladateľa Petra Javorku vydáme na cestu objavovania minulého, znovu nájdeného, ale aj celkom nového v dielach našich spolupútnikov a tiež aj predchodcov,“ pozýva na celý festival Lukáš Borzík predseda Spolku slovenských skladateľov.

 https://www.facebook.com/SpolokSlovenskychSkladatelov