Vynikajúca hudobná bodka za úspešným 50. ročníkom BHS

Max Emanuel Cenčić

Koncert výnimočného kontratenoristu
MAX   EMANUEL   CENČIĆ
Slovenská filharmónia

George Petrou, dirigent

koncert  z opernej tvorby Mozarta a Rossiniho
v sobotu 6. decembra 2014 o 19.30 hod.
vstupenky v predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a na www.filharmonia.sk

Vynikajúca hudobná bodka za úspešným
50. ročníkom BHS

v spolupráci s agentúrou Kapos

 

Tradícia kontratenorov siaha hlboko do minulosti sakrálneho spevu, kedy sa na bohoslužbách mohli v úlohe spevákov prezentovať výlučne muži. Pôvodne išlo o eunuchov, až neskôr vznikali školy, špecializujúce sa na výchovu kontratenoristov. Aj v opernej hudbe účinkovali kontratenory a to ešte v časoch Wolfganga Amadea Mozarta a Gioachina Rossiniho. Slávna tradícia časom oslabla, ale v druhej polovici 20. storočia registrujeme jej výraznú revitalizáciu. Vedúcou osobnosťou svetovej kontratenorovej interpretácie je Max Emanuel Cenčič. Začiatky jeho oslňujúcej kariéry súvisia so slávnym chlapčenským zborom  Wiener Sängerknaben. Dnes je podľa mnohých odborníkov považovaný za jednotku v kontratenorovej interpretácii. Účinkuje na prestížnych festivaloch, spolupracuje s najväčšími znalcami hudby dávnejších čias. Jeho kontratenor znie spontánne, prirodzene, je technicky majstrovsky zvládnutý a výrazovo naliehavý. Mozartove a Rossiniho diela spoznávame na odlišných úrovniach, ako je to bežné.