Vianočná pošta Slovenskej filharmónie

Ďakujeme Slovenská filharmonia DL

ĎAKUJEME VŠETKÝM vám,  ktorí ste sa zapojili do Vianočnej pošty. Slovenská filharmónia ju pripravila v spolupráci s OZ DOMOV-DÚHA a CENTROM REPULS.

Vďaka vám a  vašej štedrosti si viaceré klientky centier, mamy s deťmi, ktoré budú Vianoce tráviť v svojich dočasných domovoch – v Bezpečnom ženskom dome Dúha, pod ktoré patrí Krízové stredisko a v Centre  pre deti a rodiny REPULS nájdu pod stromčekom na Štedrý večer ANJELSKÉ VSTUPENKY, s ktorými sme im spoločne venovali príjemný zážitok na Rodinných koncertoch v Slovenskej filharmónii v roku 2023.

Želáme vám všetkým krásne prežitie vianočných sviatkov, Slovenská filharmónia,  OZ DOMOV- DÚHA a Centrum pre deti a rodiny Repuls.

Krízové stredisko DÚHA vzniklo a pomáha ohrozeným,  opusteným, týraným či zneužívaným ženám a ich deťom už sedemnásť rokov. Slúži ako záchytné stredisko v prípade akútneho ohrozenia zdravia, života a riadnej výchovy maloletého dieťaťa.

Centrum pre deti a rodiny REPULS poskytuje nepretržitú profesionálnu podporu ľuďom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácií predovšetkým pobytovou formou už desať rokov.