Veľkonočné koncerty Slovenskej filharmónie v Katedrále sv. Martina a v bratislavskej REDUTE

39 SF SKO Dom sv Martina 28 05 2017 © jan.f.lukas

V nedeľu 25. marca zaznie v Katedrále sv. Martina Veľkonočný koncert . Členovia Slovenského komorného orchestra  /um. vedúci Ewald Danel/  už tradične v predveľkonočnom období uvádzajú  dielo  Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži  Josepha Haydna.  Autor ho začal komponovať  v roku 1785 na podnet predstaveného katedrály Santa Cueva v juhošpanielskom meste Cádiz, ktorý ho požiadal, aby  napísal hudbu na „sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži“. Sedem vnútorných častí diela (sonát) je koncepčne usporiadaných tak, aby hudobne dokresľovali slová, ktoré Ježiš Kristus vyriekol na kríži.  Už počas Haydnovho života sa stal tento opus jedným z jeho najslávnejších diel. V nedeľné popoludnie zaznie   v interpretácii Slovenského komorného orchestra (um. vedúci Ewald Danel), Katedrálneho zboru sv. Martina (zbormajster Ján Miškovič). Po ich boku vystúpi  kvarteto vokálnych sólistov – Marianna Gelenekyová, soprán, Helena Oborníková, alt, Matúš Šimko, tenor a Matúš Trávniček, bas. Koncert sa začne o 15-tej.

Tradícia uvádzania Haydnovho diela Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži v Bratislave trvá už od roku 1836, s prestávkami v časoch, ktoré tomu neboli naklonené. Veľkonočným koncertom v apríli 2007 Slovenský komorný orchester tradíciu uvádzania v Katedrále sv. Martina v Bratislave znovu oživil.

V stredu a vo štvrtok 28. a 29. marca   sú na programe  Veľkonočné koncerty  v Koncertnej sieni SF.

Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Thomas Lang)  – šiesti  sólisti – sólistka Viedenskej štátnej opery, sopranistka Chen Reiss,  chorvátska altistka  Anthea Barac, nemecký tenorista Dominik Wortig,   popredný slovenský  bas  Peter Mikuláš (Paulus),   Matúš Trávniček a Peter Kollár, členovia basovej skupiny Slovenského filharmonického zboru pod taktovkou šéfdirigenta Jamesa Judda   uvedú zriedka uvádzané oratórium Felixa Mendelssohna Bartholdyho Paulus,  prvé z dvojice monumentálnych oratórií skladateľa. Toto oratórium zaznie v bratislavskej Redute vôbec po prývkrát. Mendelssohn Bartholdy spoločne s Robertom Schumannom vyvinuli veľké kvantum energie na revitalizáciu tradície Bachových a Händlových oratoriálnych (respektíve pašiových) projektov. V duchu dvoch majstrov sa odvíja aj príbeh  opisujúci život a dielo apoštola Pavla. Vo svojej dobe bolo toto dielo veľmi obľúbené, takže autor ho  expedoval aj na pódiá vo Veľkej Británii, kde je zborový spev uctievanou hodnotou a tradíciou. Koncerty v stredu a vo štvrtok  začnú o 19-tej.