V stredu zahrajú mladí mladým. Uskutoční sa prvý koncert z cyklu JUNIOR

J1, Juraj Jartim

Úvodný koncert cyklu Junior, pre mladých návštevníkov, je na programe v stredu 15. 2. 2023. Pódium Koncertnej siene Slovenskej filharmónie bude patriť členom   Symfonického orchestra Konzervatória v Bratislave pod taktovkou Juraja Jartima, slovenského dirigenta a dlhoročného pedagóga Konzervatória v Bratislave,  ktorý neúnavne vedie symfonické teleso mladých konzervatoristov,  budúcich profesionálov. Sólistami večera budú klaviristka Elena Jarešová,  sopranistka Barbora Návojská Dvorská a organista Samuel Lihotský. Koncert sa začne o 19.00. KONCERT JE VYPREDANÝ

V prvej časti večera sa po boku orchestra predstavia traja mladí sólisti -  víťazi interného výberového konania.  V interpretácii  klaviristky Eleny Jarešovej, ktorá je od roku 2021  žiačkou Konzervatória v Bratislave pod pedagogickým vedením Maroša Klátika si vypočujeme Koncert pre klavír a orchester č. 23 A dur, K. 488 Wolfganga Amadea Mozarta, ktorý skomponoval v roku z roku 1786.  Nasledovať bude ária Besnej z opery Margita a Besná „Ani nevieš, ako mi je otupno“  slovenského skladateľa Ľuboša Bernátha. Zaznie v interpretácii Barbory Návojskej Dvorskej, absolventky bratislavského  Konzervatória v triede Márie Repkovej  a VŠMU, kde študovala v triede  Dagmar Podkamenskej Bezačinskej. Úspešná premiéra tohto diela s podtitulom „veselá balada v troch dejstvách (piatich obrazoch)“ na libreto Tomáša Surého  sa uskutočnila v máji 2019.  Prvú polovicu koncertu uzavrieSymfónia č. 1 pre organ a orchester, op. 42  Alexandra Guilmanta, ktorá zaznie v interpretácií Samuela Lihotského, študenta odboru Cirkevná hudba na Konzervatóriu (organ u  Petra Reiffersa a dirigovanie zboru u  Juraja Jartima).  V druhej časti koncertu  zaznie Symfónia č. 8 G dur, op. 88 Antonína Dvořáka, v ktorej sa predstaví Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave.