V Slovenskej filharmónii zaznie Óda na radosť Jána Cikkera a Ludwiga van Beethovena

_BRENKUS copirig 0321

Vo štvrtok a piatok 23. a 24. marca 2023 sa uskutoční v bratislavskej Redute ďalšia dvojica koncertov šéfdirigenta Daniela Raiskina.  V jeho naštudovaní budú znieť dve vokálno-inštrumentálne diela. Pred piatkovým koncertom pozývame návštevníkov na stretnutie so šéfdirigentom Danielom Raiskinom, vo foyeri SF o 18.15, ktoré bude moderovať dramaturg SF Juraj Bubnáš. Slovenská filharmónia si koncertmi pripomenie 30. výročie vzniku Slovenskej republiky.

Na koncerty vás vo videu pozýva Daniel Raiskin, šéfdirigent Slovenskej filharmónie.

Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor (Jozef Chabroň, zbormajster), kvarteto sólistov Eva Hornyáková, soprán, Alena Kropáčková, mezzosoprán, Ondrej Šaling, tenor, Tomáš Šelc, bas a recitátor Štefan Bučko, člen Činohry SND uvedú dvojicu výnimočných skladieb – oratórium na slová Milana Rúfusa pre sóla, recitátora, miešaný zbor a orchester Óda na radosť Jána Cikkera a Symfóniu č. 9 d mol, op. 125 s Ódou na radosť Ludwiga van Beethovena, ktorej vyvrcholením je zhudobnenie Schillerovho básnického textu. Slovenského skladateľa Jána Cikkera inšpirovala k napísaniu diela Rúfusova básnická zbierka a požiadavka od  umeleckého riaditeľa lipského Gewandhausorchestra Kurta Masura, ktorý objednal slávnostné oratórium pri príležitosti 200. výročia slávneho telesa. Ludwig van  Beethoven plánoval zhudobniť Schillerovu báseň Óda na radosť  v mladosti, k jej spracovaniu sa dostal až v roku  1823. Premiéra diela sa uskutočnila 7. mája 1824.

Na koncerte vystúpi s orchestrom Slovenská filharmónia aj Slovenský filharmonický zbor, ktorý koncom februára získal prestížne nemecké ocenenie OPER! AWARDS 2023 v kategórii „Najlepší spevácky zbor“. Naša zborová jednotka získala cenu za mimoriadne úspešnú minuloročnú spoluprácu s Berlínskymi filharmonikmi, jedným z najlepších symfonických telies sveta a ich šéfdirigentom  Kirilom Petrenkom. Spoločne s medzinárodným obsadením sólistov vystúpili na tradičnom Veľkonočnom festivale (Osterfestspiele)  v nemeckom Baden-Badene a na koncertoch v Berlínskej filharmónii. Predstavili sa v dvoch operách Piotra Iľjiča Čajkovského – Piková dáma a Jolanta. Koncertné uvedenie Pikovej dámy bolo naživo odvysielané z  abonentných koncertov Berlínskej filharmónie cez Digitálnu koncertnú sieň Berlínskych filharmonikov.