V máji pod taktovkou šéfdirigenta

ASC_9714

Dve dvojice májových  symfonických koncertov zaznejú pod taktovkou šéfdirigenta  Emmanuela Villauma. (12., 13.  a 19., 20. mája 2016).
Pozrite si videopozvánku Ivana Martona, dramaturga SF.
Na každom z nich sa predstavia po boku Slovenskej filharmónie zaujímaví sólisti. Vo štvrtok a piatok 12. a 13. mája to bude 1. fagotista orchestra SF, Roman Mešina. V Koncertnej sieni SF uvedie zriedka uvádzaný Koncert pre fagot  a orchester F dur op. 75 Carla Mariu von Webera. Program doplní dielo Letný vánok Antona  Weberna, jedného z najprogresívnejších skladateľov prvej polovice 20. storočia. Na záver koncertov zaznie  Mozartova Pražská symfónia. O týždeň neskôr 19. a 20. mája bude na pódiu s orchestrom Slovenská filharmónia účinkovať aj  v tejto sezóne jubilujúci Slovenský filharmonický zbor /zbormajster Jozef Chabroň/  s dvoma sólistkami -  sopranistkou Adrianou Kohútkovou a altistkou Teréziou Kružliakovou. Na programe koncertov zaznie  Symfónia č. 2 Auferstehung Gustava Mahlera. Koncerty začnú o 19-tej. Tešíme sa na váš potlesk! www.filharmonia.sk