Koncerty s publikom aj online

Matej Arendárik

Slovenská filharmónia online aj s publikom

Koncerty s publikom pokračujú v Slovenskej filharmónii v utorok 16. 6. 2020. V Koncertnej sieni SF sa predstaví popredný slovenský klavirista mladšej generácie Matej Arendárik, v ktorého interpretácii zaznejú dve slávne diela klavírnej literatúry – Šesť klavírnych skladieb, op. 118 Johannesa Brahmsa a Obrázky z výstavy Modesta Petroviča Musorgského.
Na koncert Vás pozýva klavirista Matej Arendárik

V sedemsto miestnej Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie privítame na utorkovom koncerte trvajúcom cca hodinu povolený obmedzený počet návštevníkov v rúškach, za dodržania všetkých hygienických opatrení. Klavírny recitál môžete sledovať v priamom prenose na stránke stream.filharmonia.sk aj na našom Facebooku.

Matej Arendárik vyštudoval AMU v Prahe pod vedením Mariana Lapšanského a absolvoval majstrovské kurzy s renomovanými umelcami ako napr. Mikhail Voskresensky, Eugen Indjic či Boris Berman. Je laureátom niekoľkých medzinárodných súťaží, vrátane Medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela. Koncertoval v prestížnych sálach ako Concertgebouw Amsterdam, Southbank Centre v Londýne a pražské Rudolfinum a účinkoval na festivaloch ako Pražská jar či Bratislavské hudobné slávnosti.

Na programe zaznejú diela Johannesa Brahmsa a Modesta Petroviča Musorgského. Šesť klavírnych skladieb, op. 118 skomponoval Brahms v roku 1893 v idylickom prostredí Bad Ischlu, kde trávil od roku 1889 letné mesiace a utiekal sa tu pred zhonom veľkomestského života vo Viedni. Venoval ich Clare Schumannovej. Cyklus obsahuje štyri intermezzá, baladu a romancu a spolu s klavírnymi opusmi 116, 117 a 119 je považovaný za najintímnejšiu spoveď skladateľa. Obrázky z výstavy Modesta Petroviča Musorgského patria k najznámejším dielam klasickej hudby vôbec, a to nielen v originálnej verzii pre klavír, ale i v orchestrálnej inštrumentácii Mauricea Ravela. Musorgskij dielo napísal pod dojmom posmrtnej výstavy Viktora Alexandroviča Hartmana, ruského maliara, architekta a skladateľovho priateľa. Cyklus zahŕňa desať výrazovo kontrastných skladieb, ktoré sú popretkávané niekoľkými intermezzami – „Promenádami“.

Slovenská filharmónia uvedie do konca júna ešte dva Koncerty s publikom, 23. a 30. júna 2020. Venujeme ich a vstupenky sme prednostne ponúkli pracovníkom zdravotníckych zariadení v prvej línii, ktorí počas predchádzajúcich mesiacov bojovali proti pandémii a boli tu nepretržite pre nás všetkých. Vstupenky venujeme bezplatne aj našim stálym návštevníkom, abonentom a priaznivcom Slovenskej filharmónie. Vybrať si ich môžu v Pokladnici Slovenskej filharmónie, v utorok, stredu alebo vo štvrtok od 13.00 – 17.00 h a hodinu pred koncertom. Pripravené sú v obmedzenom počte, keďže kapacita Koncertnej siene je v tomto období obmedzená.

PROGRAM

utorok 16. jún 2020 o 19.00 h
Klavírny recitál Mateja Arendárika
Johannes Brahms: Šesť klavírnych skladieb, op. 118
Modest Petrovič Musorgskij: Obrázky z výstavy

utorok 23. jún 2020 o 19.00 h
Jozef Horváth husle, Boris Bohó violončelo, Ladislav Fančovič klavír
Franz Schubert: Koncertný kus / Konzertstück D dur, D. 345
Claude Debussy: Sonáta pre violončelo a klavír d mol
Dmitrij Šostakovič: Klavírne trio č. 1 c mol, op. 8

Matúš Veľas hoboj, Jozef Eliáš klarinet, Peter Kajan fagot, Ladislav Fančovič klavír
Francis Poulenc: Trio pre hoboj, fagot a klavír
Ľudovít Rajter: Quattro invenzioni per oboe, clarinetto e fagotto
Florent Schmitt: A tour d’anches pre hoboj, klarinet, fagot a klavír, op. 97

utorok 30. jún 2020 o 19.00
Piesňový recitál svetoznámeho slovenského basistu Štefana Kocána s klavírnym sprievodom Mariana Lapšanského
výber piesní Roberta Schumanna a Franza Schuberta