Triumf našich telies a šéfdirigenta Jamesa Judda na  festivale Pražská jar 

2

Záverečný koncert bol venovaný  100. výročiu založenia Československej republiky

Záver 73. ročníka medzinárodného festivalu Pražská jar patril našim telesám (Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor, zbormajster Jozef Chabroň)  a šéfdirigentovi Jamesovi Juddovi. Nedeľný koncert ( 3.6. 2018)   venovaný  100. výročiu založenia Československej republiky ukončil toto významné hudobné podujatie s veľkými ováciami pre našich umelcov.  O úspešnom účinkovaní  svedčia aj ohlasy z českých médií.     Na programe zaznelo dielo Zdeňka Fibicha, Slávnostná predohra op. 34 Komenský a dialóg dvoch klasikov českej a slovenskej hudby 20. storočia – Eugena Suchoňa, Žalm zeme podkarpatskej a Leoša Janáčka, Sinfonietta.

„Medzi Fibichom a Janáčkom zaznel slovenský skladateľ Eugen Suchoň a jeho ponurý Žalm zeme podkarpatskej z roku 1938, nakoniec najzaujímavejší  kus večera. Veľkolepá kantáta so širokými a kontrastnými plochami pre tenor (Jan Vacík), zmiešaný zbor a veľký orchester bola v programe označená titulom  „ najvýznamnejšie a najkrásnejšie vokálno-symfonické dielo slovenskej hudby vôbec. Slovenská filharmónia potvrdila, že právom.“

„Skončila Pražská jar. Záver festivalu obstaral len napoly zahraničný orchester: Slovenská filharmónia so svojim novým šéfdirigentom Jamesom Juddom. V československom programe uspokojili umelci poslucháčov charizmatickým prednesom a plným, farbeným zvukom.“

Účinkovanie na festivale Pražská jar bolo úspešná záverečná bodka za 73. ročníkom najstaršieho festivalu klasickej hudby v Čechách   a 69. koncertnou sezónou Slovenskej filharmónie s novým šéfdirigentom.

Otváracie koncerty jubilejnej 70. sezóny uvedie Slovenská filharmónia s Jamesom Juddom 25. a 26. októbra 2018.