TLAČOVÁ BESEDA, Verejný odpočet činnosti a hospodárenia SF za rok 2021

Pozvánka-na-Verejný-odpočet-2021

Dovoľujeme si Vás pozvať na Verejný odpočet činnosti a hospodárenia Slovenskej filharmónie za rok 2021.

V utorok 26. apríla 2022 o 14.00

V Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie. vchod z Medenej ul. č. 3

Tešíme sa na stretnutie s Vami.