Telesá Slovenskej filharmónie na 56. ročníku Bratislavských hudobných slávností

98 SF Pinchas Steinberg 23 11 2017 © jan.f.lukas

Slovenská filharmónia ako rezidenčný orchester festivalu sa predstavil na štyroch koncertoch. Otvárací koncert zaznel pod taktovkou izraelského dirigenta Pinchasa Steinberga (24. 9. 2021). Dielom Jána Cikkera sme si  na ňom pripomenuli 110. výročie narodenia skladateľa. Ďalší koncert prinielsol Verdiho Requiem pod taktovkou bývalého šéfdirigenta Emmanuela Villauma so spoluúčinkovaním Slovenského filharmonického zboru / zbormajster Jozef Chabroň a kvarteta zahraničných sólistov (29. 9. 2021). Týmto koncertom sme vzdali úctu obetiam pandémie Covid-19 a vyjadrili obdiv všetkým, ktorí stáli v prvej línii boja s touto pandémiou. Program tretieho festivalového koncertu SF predstavil ohnivú latinsko-americkú hudbu pod vedením Venezuelčana Christiana Vásqueza. Sólistom večera bol český husľový virtuóz Ivan Ženatý (5. 10. 2021). Štvrtý koncert Slovenskej filharmónie a zároveň záverečný na tohtoročnom festivale dirigoval súčasný šéfdirigent SF Daniel Raiskin (10.10.2021). V podaní Lukáša Vondráčka, víťaza medzinárodnej klavírnej súťaže kráľovnej Elisabethy v Bruseli, sme si vypočuli Dvořákov Klavírny koncert g mol, op. 33. BHS 2021 uzavrela Šostakovičova Symfónia č.7 C dur Leningradská, op. 60.  Súčasťou BHS bol aj koncert Slovenského komorného orchestra so sopranistkou Andreou Vizvári (1. 10. 2021).