Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v utorok 10. mája 2016 od 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom o 17.00 hod. bude

šéfdirigent Slovenskej filharmónie
Emmanuel Villaume

Stretnutie bude v Malej sále SF, vchod z Medenej ulice č. 3.