Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 12. decembra 2016 od 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom o 17.00 hod. vystúpia žiaci

Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera
s koncertom

ADVENTNÉ INŠPIRÁCIE

venovaný členom Klubu priateľov SF

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3, 1. poschodie.

Informácia: Na tejto schôdzi bude od 16.30 hod. do 17.00 hod. posledná možnosť obnoviť si členstvo resp. prihlásiť sa za člena Klubu na koncertnú sezónu 2016 – 2017.